VIRTUELE WêRELD
VIRTUAL WORLD

Die moontlikhede om iets te bereik wat nie is beperk tot dit waarmee die sintuie in voeling is nie. Die virtuele wêreld is sonder die grense en hoe groter die ideaal hoe meer die alternatiewe
The possibilities to achieve something that is not limited to the senses. The virtual world is without boundaries and the bigger the ideals the more the alternatives