GEWAARWORDINGE
PERCEPTIONS

Ervarings wat nie verklaarbaar is nie en jou bybly
Unexplained experiences that become part of you