KATASTROFES
CATASTROPHIES

Aardbewings, vloede, grondverskuiwings, skeeps-trein- en vliegrampe,  brug-en gebou-instortings. Historiese feite, maar met klem op die ingrypende gevolge op mens, dier en omgewings

Temor/earth movement, floods, ship/train/air disasters, bridge and building collapses.
Use historical facts with the emphasis on the devastating consequences to humans, animals and environments