KONTREI-/ REGIONAL STORIES

Unieke eie verhale en gebruike (soos om seep te kook) uit dikwels minder bekende streke.
Unique stories and customs (eg. the proceess for making soap) from the lesser known regions.